Over ons

Visie

't Spölhuusken is een peuterspeelzaal. In onze speelzaal ligt het accent op het spelenderwijs ontwikkelen van het kind. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een veilige en vertrouwde omgeving. De wijze waarop ’t Spölhuusken peuters begeleidt en stimuleert is erop gericht om de ontwikkeling van de peuter op natuurlijke wijze te laten verlopen. Wij vinden het belangrijk dat de peuter zoveel mogelijk zelf kan doen. Dat betekent dat er voor alle ontwikkelingsgebieden (cognitief, motorisch, creatief en zintuiglijk) materiaal aanwezig is, afgestemd op de interessegebieden en (ontwikkelings)behoeften van de kinderen.

 

Kinderen kunnen puzzels maken en boekjes lezen, maar ook knutselen, schilderen, rennen en klimmen. Zowel buiten als binnen. Wij stimuleren, sturen en begeleiden peuters in waar op dat moment hun belangstelling naar uit gaat, zowel individueel als in groepsverband.

Onze leidsters

We werken met een vast team van twee pedagogisch leidsters. Onze betrokken en ervaren leidsters zorgen voor een veilige en leuke speel- en leeromgeving. Wilt u onze leidsters ontmoeten en de sfeer bij onze peuterspeelzaal proeven? U kunt altijd bij ons binnen te lopen. 

 

De pedagogisch leidsters zijn: Saskia Brugman en Cheryl Stegeman