Contact

Heeft u een vraag? Wilt u meer weten over onze peuterspeelzaal? Wilt u een keer geheel vrijblijvend komen kijken? Bel gerust!

 

Telefonisch contact

Voor algemene vragen, vragen over uw aanmelding en het maken van een kijkafspraak kunt u van maandag t/m vrijdag bellen met één van onze leidsters (08.20 uur t/m 12.10 uur) op telefoonnummer: 0570-592245. 

 

Contact per e-mail

U kunt per e-mail contact opnemen. Houdt u er rekening mee dat het enkele werkdagen kan duren voordat u een reactie krijgt. Ons e-mailadres is info@peuterspeelzaaldiepenveen.nl. Bij vragen over in- of uitschrijving raden wij aan om dit telefonisch te doen.

 

Adresgegevens

Slingerbos 4

7431 BV Diepenveen

 

Contactpersoon i.v.m. klachten

Peuterspeelzaalwerk is mensenwerk. En waar mensen werken, kan iets mis gaan. De peuterspeelzaal vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid en soms in klachten. ‘t Spölhuusken maakt gebruik van een klachtenprocedure. Een klacht kan gaan over alle aspecten die te maken hebben met de opvang van uw kind op peuterspeelzaal.

 

Onze peuterspeelzaal is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). De SKK wil niet alleen de klacht verhelpen, maar ook bekijken hoe dergelijke klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Zo draagt klachtenbehandeling bij aan de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang.

Bij onvrede over een bepaalde situatie kunt u contact zoeken met de direct betrokken leidster. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de leidster u uitleg geven. Indien dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich ook richten tot het bestuur en of de oudercommissie. Mocht het niet lukken om met de leden van het bestuur tot een bevredigende oplossing te komen, kunt u zich richten tot de onafhankelijke, externe klachtencommissie: Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). Het reglement van het SKK kunt u hier downloaden.